Обществен съвет

 • Пламен Барух

  Председател на ОС, родител на ученици от випуск 2021 и випуск 2025 и бивш възпитаник на ТУЕС - випуск 1996

  Пламен Барух е мениджър Информационни Технологии, Extreme Broadband Services със задълбочен опит в управлението на технически и административни процеси, както и процеси свързани с човешки ресурси за компании, работещи в телекомуникационните и софтуерните индустрии.

  Защо се включихте в обществения съвет? ТУЕС разполага с изключително амбициозно и позитивно ръководство. Пред Обществения съвет седи предизвикателството да подпомага развитието на ТУЕС посредством участието в проекти, инициирани от ТУЕС или от самия Обществен съвет.

  Защо ТУЕС? ТУЕС учи децата да мислят! Да мислиш е умение, което си остава винаги твое и ти помага във всяка една сфера на живота.

 • Валентин Деведжиев

  Представител на работодателите

  Валентин Деведжиев е инженер по телекомуникации, като основната насока на работата му е в областта на ИКТ и по-точно в проектирането на съвременни телекомуникационни и мрежови устройства и системи. В момента е съдружник в Смартком - България АД и е управител на Смартлаб България ЕООД, дъщерно дружество на Смартком.

  Защо се включихте в обществения съвет? Повече от 20 г. аз и фирмите, в които съм работил и работя, подпомагат ТУЕС по всички възможни и необходими начини. Основната ми мотивация да се включа беше да продължа да работя още по-добре както лично, така и от името и с помощта на организацията, която ме препоръча - Фондация ИКТ клъстер, за развитието на ТУЕС и неговите възпитаници и постигането на нови и по-високи успехи от тях.

  Защо ТУЕС? TУЕС е най-доброто средно професионално училище в България! TUES is the best (professional high-school in Bulgaria)! 

 • Светослав Сотиров

  Родител на ученици от випуск 2020 и випуск 2022 и бивш възпитаник на ТУЕС - випуск 1994

  Светослав Сотиров е ръководител на софтуерна компания с опит в разработката на информационни системи (банков софтуер).

  Защо се включихте в обществения съвет? Освен, че синът ми учи в ТУЕС, мотивацията ми е свързана с убеждението, че мога с експертизата си да помогна за непосредственото развитие на училището.

  Защо ТУЕС? ТУЕС предлага освен разширено обучение по приложни специалности, също така и начин на мислене, който считам, че помага на възпитаниците му в бъдещите професионални и житейски предизвикателства. Изградената лична дисциплина, наред с предимствата на получено ноу-хау няколко години преди вреди връстниците им от други училища, предпоставят бъдещия успех на учениците в ТУЕС като лидери в ИТ и други сектори. Надявам се все повече от завършилите ТУЕС, поради конкурентните си предимства, да намират адекватна реализация и да остават в България.

 • Йордан Шахънов

  Представител на бизнеса

  Йордан Шахънов е собственик и управител на Статсофт България ЕООД (www.statsoft.bg), Неуротех ЕООД (www.neurotex.bg) и Джей Ес И ЕООД (www.jsexperts.com)

  Защо се включихте в обществения съвет? Училището трябва да бъде подкрепяно от лоялни и добронамерени професионалисти.

  Защо ТУЕС? ТУЕС е училище за подготовка на кадри на изключително високо технологично ниво. В България трябва да бъдат изградени и други специализирани училища със същата програма.

 • Светозар Георгиев

  Бивш възпитаник на ТУЕС - випуск 1995

  Светозар Георгиев е основател и изпълнителен директор на Телерик, преди придобиването от Progress Software, както и съосновател на Telerik Academy. От началото на 2017 се е отдал на каузата за образование и предприемачество, като разделя времето си между Телерик Академия и предприемаческата екосистема у нас.

  Защо се включихте в обществения съвет? ТУЕС е емблематичен пример за адаптивен и изобретателен модел на обучение, който създава първокласен талант, въпреки ограниченията на икономическата и законова конюнктура. Все пак училището и ръководството имат нужда от стратегическа подкрепа и коректив, което е задача на добре работещия Обществен Съвет. Възможността да даваме идеи и да помагаме, влагайки разнообразен опит и гледни точки е много обогатяващ за всички страни.

  Защо ТУЕС? За мен ТУЕС е уникално училище, защото предлага изключителна дълбочина на знанията. Научаваме се не само да ползваме и програмираме компютри и електронни устройства, но също и да разбираме фундаменталните физични процеси на базата на които са направени – изобщо как функционира дигиталният свят, който ни заобикаля. Така се тренира любознателност и аналитичност, а не просто зубрене на материал. Силният практически елемент е друга отличителна черта на ТУЕС, защото най-доброто учене е чрез практически упражнения, проекти и работа в отбори.

 • Веселин Александров

  Родител на ученик от випуск 2023 и бивш възпитаник на ТУЕС - випуск 1996

  Веселин Александров е Изпълнителен директор на българското дружество на Софтуер АГ Германия – фирма с над 50 години история в разработването на бази от данни, софтуер за бизнес интеграция и IoT решения.

  Защо се включихте в обществения съвет? Не бих пропуснал възможността да допринеса за развитието на училището, което постави основите на моето израстване като човек и професионалист. Аз вярвам, че качественото обучение на нашите деца не е задача само на преподавателския състав, а обща обединителна кауза.

  Защо ТУЕС? ТУЕС е доказана школа, която подготвя възпитаниците си за живота – учи ги да разсъждават, да бъдат критични (основно към себе си), да си поставят високи цели. Хората с такива качества са двигатели на прогреса в обществото, бъдещи лидери и откриватели.

 • Румен Събев

  Родител на ученик от випуск 2024

  Румен Събев е мениджър с дългогодишен опит в разработването на софтуер и управлението на проекти за големи корпоративни клиенти от САЩ, Европа и Близкия Изток. 

  Защо се включихте в обществения съвет? Мисля, че мога да бъда полезен за развитието на ТУЕС. Надявам се заедно с ръководството на училището да направим ТУЕС още по-добро място за обучение на нашите деца.

  Защо ТУЕС? Харесва ми модела на обучение в училището  и най-вече това, че е насочен към приложното изучаване на технологиите. Сътрудничеството с Технически Университет - София дава възможност на учениците да участват в различни проекти и да натрупат безценен практически опит.

 • Анастас Костенаров

  Родител на ученик от випуск 2024

  Анастас Костенаров е ръководител на софтуерна компания с опит в разработката на финансов софтуер.

  Защо се включихте в обществения съвет? Задълженията на родителя не приключват със записването на детето си на училище. ТУЕС е уникално училище и убеждението ми е, че родителите трябва да се включват активно в неговото опазване и развитие.

  Защо ТУЕС? ТУЕС не само е най-добрия инкубатор на високотехнологични кадри. ТУЕС е марка за качество. ТУЕС е школа. ТУЕС е училище, което възпитава децата. Учи ги на отговорност, самостоятелно мислене, креативност. Подготвя ги за живота.