История

Технологично училище “Електронни системи” към Технически университет – София (ТУЕС) е създадено през 1988 г. като част от структурата на Техническия университет – София. Училището представлява резултат от реализирането на една много мащабна и положителна идея от страна на големите в областта на информационните и комуникационните технологии предприятия, научни организации и обединения. Целта е била да се създаде средно учебно заведение, което да подготвя кадри със средно образование в областта на компютърните науки и информационните технологии. За изминалите 29 години училището е подготвило 24 випуска млади специалисти, голяма част от които са намерили професионална реализация и са на водещи позиции в развитието на информационните и комуникационните технологии в България.

ТУЕС с юбилей

ТУЕС с юбилей

Честването на 25-годишния юбилей на Технологично училище „Електронни системи” към Технически университет – София беше събитие, съпроводено с голям заряд положителни емоции. Тържеството за 25-годишнината на ТУЕС се състоя на 27 ноември 2013 година в Руския културно-информационен център. То беше уважено от много официални гости: Ректора и Ръководството на ТУ-София, ръководството на ФЕТТ – факултетът, който ръководи ТУЕС, гости от МОН, РИО – София-град, Столична община, представители на фирми от ИКТ бранша, с които ТУЕС е в сътрудничество, уважавани бивши и настоящи преподаватели и служители на ТУЕС.