Курс „SIP, RTP и анализ на мрежови трафик“ за 11 клас

Партньорите на ТУЕС от Atos IT Solutions and Services EOOD организираха двудневен курс за 11-класниците в училището със следната програма:

  • Ден 1 (20.06): теоретична част (Основи на Wireshark, SIP и RTP протоколи);
  • Ден 2 (21.06): практическа част (Анализ на сигнализация и гласов трафик);

Изказваме специални благодарности към партньорите ни от Atos Bulgaria за инициативата в проекта ни TUES Inspiration Talks & Workshops.