Как да избера най-подходящия за мен стаж? - лекция за 12-ти клас

На 9. октомври 2019 г. (сряда) Тодор Сбирков от Telebid Pro изнесе лекция пред 12-класниците в ТУЕС на тема „Как да избера най-подходящия за мен стаж?“.  

Тодор има голям опит в разработването на IT проекти и изграждането на екипи. Той представи пред туесарите  предимствата на работата в малък екип. Учениците получиха насоки накъде да продължат след училище и как да оптимизират кариерното си развитие. 

Лекцията бе част от кариерния клуб на Асоциация на Завършилите ТУЕС - „TUES Career Paths“ и бе отворена за всички ученици от 11. и 12. клас, които проявиха интерес. Последните научиха повече и за стажантската програма на компанията и перспективите, които тя дава, както и за възможните теми за дипломна работа в TelebidPro.