Родителска среща за 8. клас

Уважаеми родители,

Родителската среща за  8. клас ще се проведе на 14.09.2021 г.(вторник), от 18:30 часа в зала 1152, блок 1 на Техническия университет - София.

Поради необходимост от спазване на наложените противoепидемични мерки молбата ни е от страна на ученик да присъства само по един родител/настойник.

Зеленото училище няма да бъде проведено, поради наложените ограничения. На родителската среща ще бъдат възстановени събраните суми.

От Ръководството на ТУЕС към ТУ-София