Поправителни изпити за 12.клас

  • СУБД - уч.пр. - четвъртък, 21.май 2020 г., 13:00, 31.каб.
  • Програмиране за ВМКС - четвъртък,  21.май 2020 г., 14:00, 21.каб.
  • ВМКС - уч.пр. - четвъртък,  21.май 2020 г., 14:00, 21.каб. 
  • Интернет програмиране - петък, 22.05.2020 г. , 13:00 ч., 21.каб.
  • Интернет програмиране- уч.пр. - петък, 22.05.2020 г. , 13:00 ч., 21. и 31.каб. 
  • Програмиране за ВМКС- уч.пр - вторник,  26.май 2020 г., 14:30, 31.каб.
  • Математика - ЗП - вторник,  26.май 2020 г., 9:00, 25.каб.
  • Математика - ЗИП - вторник,  26.май 2020 г., 14:00, 25.каб.