График за трета поправителна сесия

Третата поправителна сесия ще се състои за следните предмети:

  • Градивни елементи - теория (9. клас) - 25.09.2023г. от 09:00 в зала 10402
  • Увод в ООП - уч.пр. (10. клас) - 25.09.2023г. от 09:00 в зала 9205, като трябва да се носи личен компютър
  • Увод в АСД - теория (10. клас) - 28.09.2023г. от 09:00 в зала 9205
  • Увод в АСД - уч.пр. (10. клас) - 28.09.2023г. от 14:00 в зала 9224

Консултациите ще се състоят по уговорка с преподавател.