ELSYS награди на Випуск 2022

В непринудена обстановка зрелостниците от Випуск 2022 и преподаватели се събраха за връчването на традиционните за ТУЕС годишни награди. Припомниха успехи и весели случки от обучението и живота на абитуриентите в ТУЕС. На събитието присъстваха и родители, възпитаници на ТУЕС, чиито деца са от Випуск 2022.

Веднъж ТУЕСАР, завинаги ТУЕСАР!

X