Разписание на учебната програма за първи срок на учебната 2019/2020 г.

Програма за първи срок на учебната 2019/2020 г.

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

Седмично разписание на учебната програма за І срок на учебната 2019/2020 година
В сила от 23.09.2019 г.
Седмицата от 23.09.2019 е четна (втора за учебната година).