Hack TUES

Hack TUES е хакатон, организиран от ученици за ученици. Превърнал се в традиция за ТУЕС, той дава възможност на учениците както да усъвършенстват уменията си по програмиране, така и да насочат мисленето си в създаването на полезен софтуер. Комуникационният опит и работата в екип допринасят за бъдещото бързодействие и ефикасност при решаването на проблеми и справянето в различни ситуации, където се изисква подготвеност и решителност.
Hack TUES не е само място за изява на опитните. За начинаещите в програмирането също ще е полезно да участват, защото ще получат много нови знания. А всички участници ще имат възможността да се запознаят и с опитните ментори, от които ще могат да получат и помощ.
Хакатонът преди всичко е интересно и забавно събитие. Реализираш идеята си в компанията на своите приятели и в позната среда - твоето собствено училище.

Посетете специализирания сайт на Hack TUES: https://hacktues.com