Ред и условия за прием

За учебната 2017/2018 година в ТУЕС към ТУ-София ще се приемат ученици по следните специалности:

 • Системно програмиране с код 4810201 – 3 паралелки, всяка по 26 ученици
 • Компютърни мрежи с код 5230502 – 1 паралелка от 26 ученици
Кой може да кандидатства?

В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2016/2017 г.

Специалности
 • Системно програмиране

  Системно програмиране

  Най-задълбочената училищна програма по програмиране в България, която е незаменим трамплин за всеки с амбиции за кариера в ИТ сектора.

  виж повече
 • Комютърни мрежи

  Комютърни мрежи

  Първата крачка към вълнуващата инженерна професия. Ще учите за проектиране на електроника, комункации, мрежи, роботика и IoT.

  виж повече
Необходими документи
За кандидатстване в ТУЕС са необходими следните документи:
 • пълно медицинско удостоверение от личния лекар със задължително отразени цветоусещане и диоптри;
 • копие от първата страница на ученическия бележник на кандидата (оригиналът трябва да се представи за сверяване с копието)
 • две актуални снимки.
Приемни изпити и срокове

В новия закон за предучилищно и училищно образование (в сила от 01.08.2016 г.) е премахнат вътрешният изпит по математика за ТУЕС. Затова за учебната 2017/2018 година кандидатите за ТУЕС ще полагат само изпитите от НВО по български език и литература (19 май 2017г.) и по математика (22 май 2017г.).

Забележка: Подаването на документи за кандидатстване в ТУЕС към ТУ-София на І и ІІ етап ще се извършва в училищата – гнезда, определени от МОН.

Балообразуване

Балът се образува от сбора на:

 • оценката по Български Език и Литература (БЕЛ) от Национално Външно Оценяване (НВО)
 • 3 пъти оценката по Математика от НВО
 • оценката по Математика от Удостоверението за завършен 7-и клас
 • оценката по Физика от Удостоверението за завършен 7-и клас
За контакти

адрес: София, 1750, Младост-1, ул. „Владимир Пашов” №2 (до Окръжна болница)
телефон: 02 875 10 94
е-mail: school@elsys-bg.org

Директор
доц. д-р инж. Стела Ангелова Стефанова
тел. 02 875 00 40