Поправителна сесия юли 2019 г.

 1. Изпит за оформяне на годишен успех по Градивни елементи- уч.пр. 9.клас

Дата: 01.07.2019 г. (понеделник)

Начален час:   9:00 ч.,  кабинет: 26.

 

 1. Изпит за оформяне на годишен успех по Електронни елементи- уч.пр. 10.клас

Дата: 02.07.2019 г. (вторник)

Начален час:   9:00 ч.,    кабинет: 26.

 

 1. Поправителен изпит по Електронни елементи - 10.клас

Дата: 08.07.2019 г. (понеделник)

Начален час:    9:00 ч.,    кабинет: 26.

Консултация:    04.07.2019 г., 10 ч., 26.каб.

 

 1. Поправителен изпит по Електронни елементи - уч.пр. - 10.клас

Дата: 08.07.2019 г. (понеделник)

Начален час:    13:00 ч.,    кабинет: 26.

Консултация:    04.07.2019 г., 10 ч., 26.каб.

 

 1. Поправителен изпит по Математика за 9. клас

Дата: 09.07.2019 г. (вторник)

Начален час:    9:00 ч.,  кабинет: 42.

Консултация:    02.07.2019 г., 04.07.2019, 08.07.2019 г., 10:30 ч.

 

 1. Поправителен изпит по Програмиране за 9. клас

Дата: 10.07.2019 г. (сряда)

Начален час:  8:00 ч.,  кабинет: 31.

Консултация: 5.07.2019 г., 18:00 ч.

 

 1. Поправителен изпит по Програмиране-уч.пр. за 9. клас

Дата: 11.07.2019 г. (четвъртък)

Начален час: 17:00 ч., кабинет: 31.

Консултация: 5.07.2019 г., 18:00 ч.

 

 1. Поправителен изпит по Увод в ООП за 9.в клас

Дата: 12.07.2019 г. (петък)

Начален час: 8:00 ч., кабинет: 31.

Консултация: 5.07.2019 г., 18:00 ч.

 

 1. Поправителен изпит по Увод в ООП-уч.пр. за 9. клас

Дата: 12.07.2019 г.(петък)

Начален час: 17:00 ч., кабинет: 31.

Консултация: 5.07.2019 г., 18:00 ч.

 

 1. Поправителен изпит по Български език и литература за 9. и 11.клас

Дата: 12.07.2019 г. .(петък)

Начален час:  9:00 ч., кабинет: 13.

 

 1. Поправителен изпит по Програмиране за 10.клас

Дата: 15.07.2019 г. (понеделник)

Начален час:  9:00 ч.,  кабинет:   31.

Консултация: 27.06.2019 г.

 

 1. Поправителен изпит по Програмиране - уч. пр. за 10.клас

Дата: 15.07.2019 г. (понеделник)

Начален час:  13:00 ч.,  кабинет:   31.

Консултация: 27.06.2019 г.

 

 1. Поправителен изпит по СУБД за 11.а, б клас

Дата: 15.07.2019 г. (понеделник)

Начален час:  13:00 ч.,  кабинет:   34.

 

 1. Поправителен изпит по ОС за 11.г клас

Дата: 15.07.2019 г. (понеделник)

Начален час: 13:00 ч., кабинет:   31.

 

 

 1. Поправителен изпит по ИЦС-уч.пр. за 11.клас

Дата: 16.07.2019 г. (вторник)

Начален час: 9:00 ч., кабинет: 25.

Консултация: 15.07.2019 г., 9:00 ч., 25. каб.

 

 1. Поправителен изпит по ИЦС за 10.клас

Дата: 16.07.2019г. (вторник)

Начален час: 9:00 ч., кабинет: 25.

Консултация: 15.07.2019 г., 9:00 ч., 25. каб.

 

 1. Поправителен изпит по Математика-ЗП за 11.клас

Дата: 17.07.2019 г. (сряда)

Начален час: 9:00 ч., кабинет: 42.

Консултация:    15.07.2019 г., 10 ч., 42.каб.

 

 1. Поправителен изпит по ОС- уч.пр. за 11.а, б

Дата: 17.07.2019 г. (сряда)

Начален час: 9:00 ч., кабинет:   31.

 

 1. Поправителен изпит по ОС  за 11.а, б

Дата: 17.07.2019 г. (сряда)

Начален час: 13:00 ч., кабинет:   31.

 

 1. Поправителен изпит по Математика-ЗИП за 11.клас

Дата: 18.07.2019 г. (четвъртък)

Начален час: 9:00 ч., кабинет: 42.

Консултация:    16.07.2019 г., 10 ч., 42.каб.

 

 1. Поправителен изпит по ООП за 11.а, б клас

Дата: 19.07.2019 г. (петък)

Начален час: 9:00 ч., кабинет:   31.

 

 

 

 1. Поправителен изпит по Компютърни архитектури за 11.клас

Дата: 19.07.2019 г. (петък)

Начален час: 9:00 ч., кабинет: 42.

Консултация: 16.07.2019 г., 9:00 ч., 42. каб.

 

 1. Поправителен изпит по Компютърни архитектури – уч.пр. за 11. клас

Дата: 19.07.2019 г. (петък)

Начален час: 13:00 ч., кабинет:   37.

Консултация: 16.07.2019 г., 9:00 ч., 42. каб.

 

 1. Поправителен изпит по WEB-дизайн - уч.пр. за 11.клас

Дата: 20.07.2019 г. (събота)

Начален час: 10:00 ч., кабинет:   11.

 

 1. Поправителен изпит по ООП- уч.пр. за 11.а, б клас

Дата: 22.07.2019 г. (понеделник)

Начален час: 9:00 ч., кабинет:   31.

 

 1. Поправителен изпит по АПЕ- уч.пр. за 11.в, г клас

Дата: 22.07.2019 г. (понеделник)

Начален час: 9:00 ч., кабинет:   21.

 

 1. Поправителен изпит по АПЕ за 11.в, г клас

Дата: 22.07.2019 г. (понеделник)

Начален час: 13:00 ч., кабинет:   21.

Забележка: Учениците, които имат поправителна сесия трябва да се свържат с преподавателите за определяне на дата за консултация по съответния предмет.