Четвърти етап на класиране на ученици в ТУЕС към ТУ-София

Приети ученици на четвърто класиране

- специалност „Системно програмиране“:

  1. Искрен Георгиев Русинов
  2. Стенли Сашков Христов
  3. Димитър Недялков Димитров

 

- специалност „Компютърни мрежи“:

  1. Емилиана Андреева Петренко

 

Класираните ученици трябва да попълнят  необходимите документи за записване от секция Ред и условия за прием най-късно до 14 часа на  5.09.2019 г.

Учениците, които не са класирани, трябва да получат документите си от каб. 24 на ТУЕС.