Родителски срещи

На 10.04.2019 г. (сряда) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 8. и 9.клас.

8.а - 13.кабинет 9.а - 42.кабинет
8.б - 14.кабинет 9.б - 44.кабинет
8.в - 15.кабинет 9.в - 45.кабинет
8.г - 16.кабинет 9.г - 46.кабинет

На 11.04.2019 г. (четвъртък) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 10. и 11.клас

10.а - 11.кабинет 11.а - 42.кабинет
10.б - 14.кабинет 11.б - 43.кабинет
10.в - 15.кабинет 11.в - 46.кабинет
10.г - 16.кабинет 11.г - 47.кабинет