Пролетна ваканция

Пролетната ваканция за учениците от 8. до 11.клас  е от 30.03.2019 г. до 7.04.2019 г. Учебната седмица от 8.04.2019 г. е нечетна.
За учениците от 12. клас неучебен ден е само 5.04.2019 г. (петък). За тях учебната седмица от 1.04.2019 г. е нечетна, а тази от 8. 09.2019 г е четна.