Допълнителна поправителна сесия - септември/октомври 2019 година

 

 1. Поправителен изпит по   ОС- уч.пр.   за 11.а, б клас

Дата:           26.09.2019 г. (четвъртък)

Начален час:        9:00 ч.,       кабинет:   36

 

 1. Поправителен изпит по   ОС   за 11.а, б клас

Дата:           3.10.2019 г. (четвъртък)

Начален час:        9:00 ч.,       кабинет:   36

 

 1. Поправителен изпит по  АПЕ-уч.пр.  за 11.клас

Дата:           27.09.2019 г. (петък)

Начален час:        9:00 ч.,       кабинет:   21

 

 1. Поправителен изпит по   АПЕ   за 11.клас

Дата:           27.09.2019 г. (петък)

Начален час:        9:00 ч.,       кабинет:   21

 

 1. Поправителен изпит по   ООП   за 11.а, б клас

Дата:           30.09.2019 г. (понеделник)

Начален час:        8:00 ч.,       кабинет:   34

 

 1. Поправителен изпит по   ООП-уч.пр.   за 11.клас

Дата:           1.10.2019 г.  (вторник)

Начален час:        8:00 ч.,       кабинет:   34

 

 1. Поправителен изпит по   WEB-дизайн - уч.пр.   за 11.клас

Дата:           28.09.2019 г. (събота)

Начален час:        10:00 ч.,     кабинет:   34

 

 1. Поправителен изпит по   ОС  за 11.г клас

Дата:           26.09.2019 г. (четвъртък)

Начален час:        14:30 ч.,     кабинет:   25

 

 1. Поправителен изпит по   Математика-ЗИП   за 11.клас

Дата:           2.10.2019 г. (сряда)

Начален час:        9:00 ч.,       кабинет:   13

 

 1. Поправителен изпит по   Програмиране - уч. пр.   за 10.клас

Дата:           26.09.2019 г. (четвъртък)

Начален час:        16:00 ч.,     кабинет:  36

 

 1. Поправителен изпит по   Електронни елементи - уч.пр. - 10.клас

Дата:           27.09.2019 г.  (петък)

Начален час:        9:00 ч.,       кабинет: 26

 

 1. Поправителен изпит по   Електронни елементи - 10.клас

Дата:           25.09.2019 г. (сряда)

Начален час:        9:00 ч.,       кабинет: 13

 

 1. Поправителен изпит по   ИЦС   за 10.клас

Дата:           26.09.2019 г. (четвъртък)

Начален час:        9:30 ч.,      кабинет: 25

 

 1. Поправителен изпит по Български език и литература за 9. клас

Дата:           30.09.2019 г.

Начален час:        9:00 ч.,       кабинет: 16

 

 1. Поправителен изпит по Математика за 9.клас

Дата:           1.10.2019 г.

Начален час:        13:00 ч.,     кабинет: 26

 

 1. Поправителен изпит по Програмиране-уч.пр. за 9.  клас

Дата:           26.09.2019 г.

Начален час:        17:00 ч.,     кабинет: 21

 

 1. Поправителен изпит по Програмиране за 9.  клас

Дата:           27.09.2019 г.

Начален час:        17:00 ч.,     кабинет:  34

 

 1. Поправителен изпит по Увод в ООП-уч.пр. за 9.  клас

Дата:           28.09.2019 г.

Начален час:        9:00 ч.,       кабинет:  31

 

 1. Поправителен изпит по Увод в ООПза 9.  клас

Дата:           27.09.2019 г.

Начален час:        17:00 ч.,     кабинет: 34